Ako nezisková organizácia nezávisle POROVNÁVAME LIEKY

Zrozumiteľné informácie o prípravkoch pre vás, porovnajte si ich kvalitu i cenu a ušetrite čas

Hodnotenie účinnosti

Vychádzame z najnovších lekárskych vedeckých poznatkov a medicíny založenej na dôkazoch

Cenové porovnanie

Prípravky hodnotíme nielen podľa účinnosti, ale aj cenovej výhodnosti

Prehľadné informácie

Na jednom mieste prehľadne porovnávame liečivé prípravky z rôznych kategórií

Prehladne informujeme o volne predajných liekoch

Internet je plný zavádzajúcich informácií. Poslaním neziskovej informácie Pharmatest je pomáhať laikom zorientovať sa v nich a vyvracať mýty. Kľúčom k objektivite sú relevantné medzinárodné štúdie. Aby si každý mohol vybrať ten najkvalitnejší prípravok.

Ako hodnotíme?

Vždy vychádzame z hodnotení medzinárodných lekárskych autorít a medicíny založenej na dôkazoch. Všetky zdroje citujeme a sú voľne k dispozícii a na nahliadnutie všetkým zainteresovaným. Naše kritériá a výsledky sú transparentné a zrozumiteľné pre laikov i expertov.

Medicína založená na dôkazoch

Vždy vychádzame z hodnotení medzinárodných lekárskych autorít a najnovších klinických štúdií.

Transparentné výsledky pre všetkých

Výsledky Pharmatestu sú transparentné, vždy uvádzame zdroje a tak sú informácie dostupné pre všetkých.