Poznejte Pharmatest

Poznejte Pharmatest

Kto sme

Non-Profit Pharmatest z.s. je nezisková organizácia (spolok), ktorú založila skupina ľudí s blízkym vzťahom k farmácii v spolupráci s časopisom PharmaNEWS.

RNDr. Martin Štula

Predseda spolku

Špecialista na audity, financovanie, analýzy a procesné riadenie.

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Prednosta Kliniky nefrológie 1. LF UK a VFN

Hlavný skúšajúci v desiatkach klinických štúdií. Autor a spoluautor českých i zahraničných odborných publikácií.

MUDr. Michal Čilík

Absolvent 1. LF UK

Dlhodobé skúsenosti z klinického výskumu. Špecializácia na odborné vzdelávanie.

 

Spolok Non-Profit Pharmatest z.s. je prevádzkovateľom internetovej platformy PHARMATEST.

My hodnotíme, vy sa rozhodujete

Pharmatest je úplne nová internetová platforma, ktorej cieľom je nezávisle a odborne posúdiť a porovnať medzi sebou najpredávanejšie lieky a výživové doplnky  dostupné na slovenskom trhu. V rámci Pharmatestu vyhodnocujeme okrem iného predikovanú účinnosť a cenovú efektivitu liekov a informácie predkladáme širokej verejnosti v prehľadnej a zrozumiteľnej forme.

Veríme, že dobre poučený spotrebiteľ, ktorý má k dispozícii objektívne, relevantné a aktuálne informácie, dokáže zvoliť pre svoje zdravie to najlepšie.

Prečo to robíme?

Na slovenskom trhu sú k dispozícii tisíce liekov a výživových doplnkov, medzi ktorými si spotrebitelia vyberajú. Čím ďalej, tým väčšia časť nákupov sa presúva na internet, kde už medzi spotrebiteľom a prípravkom nestojí odborník – lekárnik. Výber a zhodnotenie účinnosti a vhodnosti prípravku pre každého z nás sa tak stáva komplexnou a zložitou záležitosťou.

Z rozhovorov s lekárnikmi i bežnými spotrebiteľmi nám vyplynula veľká potreba vytvoriť jedno miesto, kde by ľudia našli nezávislé a odborné informácie o liekoch a mohli ich navzájom jednoducho porovnať.

Preto sme si v rámci projektu Pharmatest dali za cieľ objektívne porovnať lieky a výživové doplnky podľa stanovených kritérií (v súlade s medzinárodnými klinickými údajmi a najnovšími poznatkami) a umožniť tak ľuďom, aby urobili tie najlepšie možné rozhodnutia o užívaní a kúpe. To dopĺňame množstvom zaujímavých a zrozumiteľných článkov na vybrané témy.

Kto stojí za nami?

Pharmatest vznikol v spolupráci s etablovaným časopisom PharmaNEWS , ktorý vychádza už od roku 2000. PharmaNEWS je distribuovaný v sieti lekární a je určený pre odbornú lekárenskú verejnosť. Časopis je dôveryhodným a spoľahlivým partnerom lekárnikov v oblasti získavania informácií z odboru a vzdelávania. PharmaNEWS organizuje i celý rad tematických konferencií a akcií.

V dôsledku toho, že sa čím ďalej, tým viac odborníkov i bežných užívateľov voľnopredajných liečivých prípravkov a výživových doplnkov presúva pri hľadaní informácií na internet, vznikla potreba preniesť časopis i do tohto prostredia. A tak sa zrodila myšlienka Pharmatestu.

Všetky predkladané informácie čerpáme z najnovších poznatkov, ktoré prinášajú medzinárodné klinické štúdie, odborné inštitúcie a medicína založená na dôkazoch. Nezisková organizácia (spolok) Non-Profit Pharmatest z.s. je financovaná predovšetkým z darov prispievateľov. Našu nezávislosť si ceníme a preto výrobcovia nemôžu výsledky testov žiadnym spôsobom ovplyvniť.

PharmaNEWS

Pharmatest je digitálnou platformou časopisu PharmaNEWS. PharmaNEWS je nezávislý odborný a vzdelávací časopis určený pracovníkom v lekárňach, medzi ktorými sa teší obrovskej dôvere.

20 rokov na trhu

Časopis PharmaNEWS vychádza už od roku 2000. Lieky a výživové doplňky poznáme ako málokto.

Stovky konferencií

Usporiadali sme celý rad konferencií zameraných na zdravotníctvo a liečivá. Našim poslaním je vzdelávanie a informovanosť.