Poznejte Pharmatest

Poznejte Pharmatest

Ako hodnotíme

Vždy vychádzame z hodnotení medzinárodných lekárskych autorít a medicíny založenej na dôkazoch.

Rešpektovaní odborníci z USA, Japonska a európskych krajín (obvykle profesori z univerzitných nemocníc a prednostovia odborných ústavov) sa združujú v nadnárodných lekárskych inštitúciách. Tieto inštitúcie vydávajú nezávislé lekárske odporúčania podložené dôkazmi (takzvané „guidelines“), ktoré sú založené na rozsiahlych klinických štúdiách.

České a slovenské lekárske odborné spoločnosti vychádzajú z týchto odporúčaní a čerpajú z nich i ďalšie inštitúcie. Pretože ide o nezávislý a najucelenejší zdroj informácií, tvoria i podstatnú časť zdrojov, z ktorých čerpáme my v rámci hodnotenia liekov.

Všetky zdroje, z ktorých vychádzame uvádzame v sekcii odborné zdroje a sú voľne k dispozícii a na nahliadnutie všetkým zainteresovaným. Kompletnú argumentáciu a výsledky analýz si môže každý stiahnuť zdarma. Naše kritériá a výsledky sú transparentné a zrozumiteľné pre laikov i expertov.

Ponúkame vám prehľadné informácie, aby ste sa mohli dobre rozhodnúť.

Hodnotíme lieky, potraviny na osobitné lekárske účely, zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky.

Internet je plný zavádzajúcich informácií. Niekedy sú nezmysly šírené zámerne s cieľom odporúčať a predať čokoľvek a niekedy je za ich šírením len naivita. Výsledok je v oboch prípadoch totožný. Namiesto pomoci môže dôjsť k poškodeniu zdravia alebo zbytočnej investícii do prípravku, ktorý pomôcť nemôže.

I napriek tomu, že si za našimi výrokmi stojíme a opierame sa o najnovšie vedecké dáta, predkladáme ich verejnosti v určitej zjednodušenej podobe tak, aby boli tieto informácie zrozumiteľné.

Zdravie je vždy individuálna vec každého jednotlivého človeka, a preto v prípade pochybností odporúčame, aby ste kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika. Pred užitím akéhokoľvek prípravku si prečítajte informáciu pre používateľa, návod na použitie, príbalový leták, alebo upozornenia na obale.