Ako sme hodnotili

Upozorňujeme na to, že do nášho hodnotenia sme zaradili iba najpredávanejšie voľnopredajné nosové spreje a kvapky (hodnotili sme najpredávanejšie prípravky na trhu podľa údajov o predajoch, s vyšším ako 2% trhovým podielom v kusoch). V hodnotení sa tak neobjavili napríklad veľmi známe nosové kvapky Sanorin ani moderný nosový sprej Afrin. Akonáhle tieto prípravky dosiahnu vyššie predaje a obľúbenosť, budú pri budúcej aktualizácii hodnotenia určite zohľadnené. Teraz by bez stanovenia hranice predajov bol rebríček hodnotených prípravkov príliš dlhý a neprehľadný.

Predmetom hodnotenia nie sú žiadne prípravky viazané na predpis (nosové spreje s obsahom kortikosteroidov). Takisto sme nehodnotili prípravky s obsahom morských vôd a solí, ktoré majú iné indikácie.

Pre výber toho najvhodnejšieho prípravku je vhodné posúdiť niekoľko kritérií. Pre Pharmatest boli smerodajné nasledovné:

1. Rýchlosť nástupu účinku

Pre riešenie upchatého nosa, odborne akútnej nádchy, je dôležitá doba / rýchlosť nástupu účinku podanej látky. Potrebujeme, aby sa nám nosové prieduchy uvoľnili čo najskôr a mohli sme začať voľne dýchať. Väčšina posudzovaných látok má nástup účinku okolo 5 min. Oxymetazolín však nastupuje v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd. Preto je jeho hodnotenie v tejto časti najvyššie.

2. Dĺžka pôsobenia

Zaujmom pacienta je aj to, aby účinok pretrvával čo najdlhší čas. Po aplikácii pôsobia látky v intervale 6-12 hodín, najkratší čas pôsobí podľa dostupných údajov tramazolín, najdlhšiu dobu pôsobí oxymetazolín. Je však dôležité pripomenúť, že frekvencia používania spreja alebo kvapiek pre spriechodnenie dýchacích ciest je založená na subjektívnom vnímaní. Užívateľ by preto nemal aplikovať (vstrekovať sprej alebo kvapkať kvapky) častejšie počas dňa, než je uvedené výrobcom na obale a v príbalovom letáku, ktorý je povinnou súčasťou balenia lieku.

Nami hodnotené voľne predajné lieky na nádchu a upchatý nos obsahujú 3 rôzne molekuly.

  • Oxymetazolín: Tato látka bola vyvinutá z xylometazolínu. Ide o selektívnu látku čo sa týka pôsobenia na receptory nosovej sliznice. Má najrýchlejší nástup účinku, rádovo desiatky sekúnd a má najdhlšie pôsobenie. Preto niektorí výrobcovia uvádzajú odporúčané opakovanie vstrekovanie do nosa len raz za 12 hodín.

– z nami hodnotených len Nasivin

  • Xylometazolín: Ide o molekulu zavedenú do klinickej praxe pred tramazolínom, má rýchly nástup účinku do 2 minút a pretrváva po dobu až 12 hodín. V hodnotených prípravkoch sa vyskytuje najčastejšie.

– z nami hodnotených Olynth (HA), Otrivin Mentol, Nasal Duo Active, Mar Rhino, Orinox

  • Tramazolín: Ide o látku, ktorá bola na lekárske použitie do praxe zavedená po xylometazolínu. Účinok sa prejaví počas 5 minút a pretrváva spravidla 8 – 10 hodín.

– z nami hodnotených len Muconasal Plus

3. Obsah látok na ochranu sliznice

Body navyše získavajú prípravky, ktoré okrem účinnej látky pre spľasnutie nosa obsahujú pridané aj ďalšie látky, ktoré napr. šetria sliznicu nosa. Najvyššie hodnotenie dostali u tohto kritéria látky s obsahom dexpantenolu alebo hyaluronátu sodného. Majú ochranný, zvlhčujúci alebo trofický efekt na sliznice, menšie riziko vysušovania pri častom používaní, v extrémnom prípade pôsobia preventívne aj proti krvácaniu z nosa. Bodové hodnotenie (aj keď nižše) si zaslúži aj mentol, levomentol alebo prírodný gáfor, ktoré zlepšujú ventiláciu vzduchu, nemajú však ochranný charakter, v určitých prípadoch môžu privodiť mierne riziko neznášanlivosti, aj keď pre mnohých užívateľov sú zdrojom príjemnej arómy.

4. Konzervačné látky

Ďalšou kapitolou hodnotenia sú konzervačné látky. Jedná sa o antimikrobiálne prísady, ktoré zabezpečujú sterilitu roztoku. Zabraňujú tomu, aby sa po otvorení spreja alebo kvapiek, nestal prípravok zdrojom kontaminácie. Aj keď je funkcia týchto konzervantov v prípravkoch nevyhnutná, ich nevýhodou býva často dráždenie slizníc. Výhodu preto majú mechanické dávkovacie systémy, keď tekutina nijako neprichádza do kontaktu s okolitým prostredím, nemôže byť teda kontaminovaná a byť prípadným zdrojom infekcie. Z hodnotených prípravkov neobsahujú konzervačné látku iba dva. Ostatné prípravky sú konzervované. Prítomnosť konzervačnej látky benzalkóniumchlorid uvádzame v slabých stránkach prípravkov, pretože ide o silný konzervant a môže v niektorých prípadoch spôsobiť aj podráždenie sliznice.

Kritériá 1-3 vstupovali do celkovej efektívnosti a ovplyvnili tak bodové hodnotenie účinnosti prípravkov na škále od 1-5. Musíme zdôrazniť, že v účinnosti sú prípravky porovnateľné a veľmi blízko seba.

5. Cena

V hodnotení je tiež zohľadnená cena lieku. Konkrétne prepočítaná cena za 1 vstrek alebo kvapku. Vychádzame z toho, že aj v rámci odporúčaného dávkovania výrobcom, je v prípade nosových kvapiek a sprejov frekvencia používania do značnej miery daná subjektívnym pocitom užívateľa. Z praktických dôvodov a „merania rovnakým metrom“ hodnotíme cenu za jednu aplikáciu (tzn. vstrek alebo kvapku).

Ceny prípravkov sme zistili na základe údajov z online lekární na Slovensku za určité obdobie a následne sme vytvorili ich priemer. Ceny v našom hodnotení sú z januára 2021 a použili sme údaje z týchto lekární: Benulekaren.sk, Pilulka.sk, Mojalekaren.sk.