Odborné zdroje

Kosová H. Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa. PRAKTICKÉ LÉKÁRENSTVÍ / Prakt. lékáren. 2017; 13(2): 84–88 /.

Turčan P. Nové možnosti v léčbě bakteriální vaginózy a vaginálního dyskomfortu. Prakt. lékáren. 2011; 7(5): 208–211.

Dostálová Z, Rejdová I. Diferenciální diagnostika vulvovaginitid. . Prakt Gyn 2011; 15(2): 94-97.

Lévy G. Value of benzydamine, the first anti-inflammatory vaginal solution. Rev Fr Gynecol Obstet. 1989;84:779-81.

Maamer M, Aurousseau M, Colau JC (1987). Concentration of benzydamine in vaginal mucosa following local application: an experimental and clinical study. International Journal of Tissue Reactions. 9 (2): 135–45.

Pullè C, Sturlese E. Clinical trial comparing the activity and efficacy of ibuprofen isobutanolammonium vs benzydamine hydrochloride, applied as vaginal irrigations, in patients with vaginitis. Clin Exp Obstet Gynecol. 2002;29:173-9.

Ventolini G, Villa I, Guerra A. A controlled clinical study on the efficacy of benzydamine in the topical treatment of non-specific cervicitis and vaginitis. Int J Tissue React. 1987;9:157-67.

Fanaki NH, el-Nakeeb MA. Antimicrobial activity of benzydamine, a non-steroid anti-inflammatory agent. J Chemother. 1992;4:347-52.